Jednofázové elektromotory 1ALJ

Jednofázové elektromotory 1ALJ

Jednofázové elektromotory 1ALJ sú elektricky poháňané rotačné zariadenia, ktoré za použitia jednofázového napájania vytvárajú mechanickú energiu. Ich výkon dosahuje najviac 3kW a ich osová výška je v rozpätí od 56 do 100 mm. Telo je z hliníka a sú pokryté náterom RAL 7030 (kamenná sivá). Motory sú tiež charakteristické ľahkou opraviteľnosťou a cenovou dostupnosťou. Pätky elektromotorov sú demontovateľné.
 

Využitie elektromotorov 1ALJ

Takéto motory sa využívajú hlavne v prostredí, kde nie je prístup k inému ako jednofázovému napájaniu. Elektromotory 1ALJ poznajú širokú škálu aplikácii, a to napríklad: domáce spotrebiče, obchodné alebo domáce HVAC technológie, vŕtačky, systémy otvárania a zatvárania garážových dverí, klimatizačné zariadenia a mnoho ďalších zariadení používaných či už v domácnostiach, obchodoch, kanceláriách alebo menších priemyselných podnikoch.