Krúžkové elektromotory

Cenovú ponuku si môžete vyžiadať emailom na predaj@vyboelectric.eu

Krúžkové elektromotory vysokej kvality máme na sklade. Dodávame všetky typy krúžkových elektromotorov za najlepšie ceny na trhu. Informujte sa o podmienkach a cene na telefónnom čísle alebo emaile, ktoré sú uvedené v hlavičke nášho webu. Tešíme sa na vaše dopyty a otázky o našich motoroch.

Krúžkový elektromotor

Krúžkový elektromotor patrí medzi veľké motory, ktoré sa používajú v priemysle. V ponuke máme široké spektrum výkonov a prevedení tohto typu motora. Rýchle dodanie je samozrejmosťou. Krúžkové elektromotory doručujeme po celom Slovensku i Českej republike v rekordne krátkych lehotách. Naše krúžkové elektromotory sú populárne aj v zahraničí a máme zákazníkov z celého sveta.

krúžkové elektromotory vybo gears

Katalógové číslo: Krúžkové elektromotory Kategória: Značky: , ,

Krúžkové, žeriavové elektromotory

Trojfázové asynchrónne žeriavové krúžkové motory s trvalo priloženými kefami sú určené na pohon žeriavov alebo iných dopravných zariadení s charakterom prerušovaného chodu. Motory je možné používať len pre prostredie uvedené na výkonnostnom štítku a potvrdené v kúpnej zmluve. Výrobca pripúšťa použitie motorov v prostredí pod prístreškom podľa ČSN 33 0300 čl. 4.1.2. a odporúča pre takéto použitie objednávať motory v prevedení pre sťažené klimatické podmienky, označenie T23 podľa ČSN 34 5609.

Trojfázové asynchrónne žeriavové krúžkové motory s trvalo priloženými kefami sú vyrábané v osovej výške 112-400mm. Základné konštrukčné časti motora u osovej výšky 112-250 mm sú z liatiny, ventilátor je zo zliatiny hliníka. U osovej výšky 280-400 mm sú základné konštrukčné časti motora oceľovo zvárané vrátane ventilátora.

Rozbehové elektromotory – krúžkové predaj, cenník

Krúžkové elektromotory – predaj a cenník. Za základné prevedenie sa považuje trojfázový asynchrónny žeriavový krúžkový motor:
– tvaru IM 1001 – pätkový s jedným valcovým koncom hriadeľa, s rozmermi podľa rozmerových tabuliek
– v krytí IP 44 – motor zatvorený
– u osových výšok 112 až 200 mm s povrchovým chladením IC 411
– u osových výšok 225 až 400 mm s povrchovým chladením IC 511
– motory veľkostí 112 a 132 mm majú svorkovnicový kryt opatrený dvoma upchávkovými vývodkami, motory veľkostí 160 až 400 mm majú svorkovnicový kryt opatrený dvojhrdlovou káblovou koncovkou
– pre prerušovaný chod S3 a zaťažovateľ 40%
– pre menovité napätie 380 V – pre menovitý kmitočet 50 Hz
– pre teplotu prostredia do od -30 C do +50 C
– pre prostredie zložité: mokré s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 95% / 25 C, studené s teplotou od -30 C, horúce s teplotou do +50 C
– najvyššie dovolené priebežné otáčky 200% menovitých otáčok
– s izolačným systémom teplotnej triedy izolácie F
– pre nadmorskú výšku do 1 000 m
– s vonkajším náterom šedým

Ceny pri predaji sú individuálne. Cenník je na vyžiadanie. Po dohode s výrobcom je možné objednať odvodené prevedenia motora s nasledujúcimi odchýlkami od základného prevedenia:
– tvar IM 3001 – prírubový s jedným valcovým koncom hriadeľa, s rozmermi podľa rozmerových tabuliek, iba do osovej výšky 225 mm vrátane
– tvar IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061, IM 1071, IM 3011, IM 3031, motory tvaru IM 1011, IM 3011 sú opatrené strieškou, ktorá zamedzuje vniknutiu drobných predmetov do priestoru ventilátora
– pre kmitočet 60 Hz
– s dvoma valcovými koncami hriadeľa podľa rozmerových tabuliek
– so zabudovanými snímačmi teploty
– do sťažených klimatických podmienok T23, t.j. pre makroklimatickú oblasť so suchým aj vlhkým tropickým podnebím T (kategória umiestnenie 2, typ atmosféry 3 podľa ČSN 34 5609
– pre studené podnebie F23 / -40 C

Žeriavové motory – krúžkové

Žeriavové, krúžkové motory a bližšie informácie. Menovité výkony motora pre druh zaťaženie S3, zaťažovateľ 40%, menovité napätie 380 V a menovitý kmitočet 50 Hz pri pracovných podmienkach uvádza tabuľka technických dát. Pre teploty prostredia vyššie ako +50 C je nutné korigovať výkon podľa grafu závislosti pomeru výkonu na teplote chladiva. V prípade, že je teplota prostredia nižšia ako +50 C pripúšťa výrobca zvýšenie výkonu v súlade s diagramom. Pri úprave výkonu v rozsahu teplôt prostredí od +30 C do +0 C sa statorový aj rotorový prúd mení úmerne s výkonom. Vinutie statora, vinutie rotora, ohmický odpor vinutia statora aj rotora a rotorové napätie zostávajú zachované. Koeficient pre korekciu výkonu je možné použiť aj pre korekciu výkonu s ohľadom na zmenu nadmorskej výšky alebo pri súčasnej zmene teploty chladiva aj nadmorskej výšky. Táto korekcia sa vykonáva pomocou fiktívnej teploty ktorá sa vypočíta z nižšie uvedeného vzorca a koeficientu, ktorý sa na základe vypočítanej fiktívnej teploty odpočíta z grafu závislosti pomeru výkonu na teplote chladiva.

krúžkové elektromotory

Elektromotor P112M04 , 2.7kW, 1360 ot.
Elektromotor P112L04 , 3.6kW, 1385 ot.
Elektromotor P132M04 , 5kW, 1415 ot.
Elektromotor P132L04 , 6.8kW, 1430 ot.
Elektromotor P160M04 , 10kW, 1445 ot.
Elektromotor P160L04 , 13.5kW, 1450 ot.
Elektromotor P180LK04 , 17kW, 1455 ot.
Elektromotor P180L04 , 20kW, 1460 ot.

Elektromotor P112M06 , 2kW, 905 ot.
Elektromotor P112L06 , 2.7kW, 905ot.
Elektromotor P132M06 , 3.6kW, 935ot.
Elektromotor P132L06 , 5kW, 935ot.
Elektromotor P160M06 , 6.8kW, 945ot.
Elektromotor P160L06 , 10kW, 955ot.
Elektromotor P180LK06 , 13.5kW, 965ot.
Elektromotor P180L06 , 17kW, 970ot.
Elektromotor P200LK06 , 20kW, 965ot.
Elektromotor P200L06 , 27kW, 965ot.
Elektromotor P225M06 , 36kW, 965ot.
Elektromotor P250M06 , 50kW, 970ot.
Elektromotor P280S06 , 68kW, 975ot.
Elektromotor P280M06 , 90kW, 980ot.

Elektromotor P160M08 , 5kW, 700 ot.
Elektromotor P160L08 , 6.8kW, 705 ot.
Elektromotor P180LK08 , 10kW, 715 ot.
Elektromotor P180L08 , 13.5kW, 720 ot.
Elektromotor P200LK08 , 17kW, 710 ot.
Elektromotor P200L08 , 20kW, 715 ot.
Elektromotor P225M08 , 27kW, 725 ot.
Elektromotor P250M08 , 36kW, 725 ot.
Elektromotor P280S08 , 50kW, 730 ot.
Elektromotor P280M08 , 68kW, 735 ot.
Elektromotor P315M08 , 90kW, 730 ot.
Elektromotor P355LK08 , 115kW, 734 ot.
Elektromotor P355L08 , 145kW, 736 ot.

Elektromotor P250M08

Elektromotor R250M08

Elektromotor R200LK04 , 22kW,1450 ot.
Elektromotor R200L04 , 30kW,1455 ot.
Elektromotor R225M04 , 40kW,1465 ot.
Elektromotor R250M04 , 55kW,1470 ot.
Elektromotor R280S04 , 75kW,1475 ot.
Elektromotor R280M04 , 100kW,1480 ot.

Elektromotor R200LK06 , 17kW,960 ot.
Elektromotor R200L06 , 22kW,965 ot.
Elektromotor R225M06 , 30kW,970 ot.
Elektromotor R250M06 , 40kW,970 ot.
Elektromotor R280S06 , 55kW,980 ot.
Elektromotor R280M06 , 75kW,980 ot

Elektromotor R(VR)200LK08 , 13kW,720 ot.
Elektromotor R(VR)200L08 , 17kW,725 ot.
Elektromotor R(VR)225M08 , 22kW,720 ot.
Elektromotor R250M08 , 30kW,725 ot.
Elektromotor R280S08 , 40kW,735 ot.
Elektromotor R280M08 , 55kW,735 ot.

Krúžkový motor (elektromotor) obchod

Prečo si objednať krúžkový motor v našom obchode?
– ústretový prístup k zákazníkom
– najlepšie ceny a rýchle doručenie motorov
– úprava krúžkového motora na mieru
– množstvo spokojných zákazníkov z celého sveta
– prémiová kvalita elektromotorov
– väčšina motorov na sklade