Elektromotory

Trojfázové elektromotory 1AL (maximálna kvalita, nízka cena)

 • Elektromotory 1AL – 2800 ot. min. -1

  Elektromotory 1AL – 2800 ot. min. -1 (17)

 • Elektromotory 1AL – 1400 ot. min. -1

  Elektromotory 1AL – 1400 ot. min. -1 (17)

 • Elektromotory 1AL – 1000 ot. min. -1

  Elektromotory 1AL – 1000 ot. min. -1 (13)

 • Elektromotory 1AL – 700 ot. min. -1

  Elektromotory 1AL – 700 ot. min. -1 (11)

 • trojfázové elektromotory vybo gears

  Elektromotory rady AL sa radia medzi najvyššiu kvalitu elektromotorov používanou na Európskom trhu.Sú vyvinuté a vyrábané špeciálne pre Európsky priemysel a trh, obzvlášť pre západnú Európu (Nemecko, Benelux, Rakúsko..) Vyznačujú sa vzhľadovo moderným dizajnom vytváraný Hi-TECH technológiami navrhnutým mnohoročnými skúsenosťami. Špecifické krivky elektromotoru AL znižujú teplotu a hlučnosť za chodu. Dizajn elektromotorov AL je maximálne optimalizovaný pre perfektný chod s najnižšími možnými vibráciami s vysokou preťažiteľnosťou. Elektromotory AL sú navrhnuté tak, že je ich možné zapnúť priamo, alebo aj cez frekvenčný menič. Sú optimalizované pre frekvenčné meniče VYBO Electric.

Elektromotory MS (sekundárny produkt, nižšia kvalita)

Elektromotory (trojfázové, asynchrónne)


Trojfázový asynchrónny indukčný elektromotor

Jedným z najčastejšie používaných elektrických motorov je indukčný elektromotor . Tento elektromotor nazývame aj asynchrónnym elektromotorom, pretože beží rýchlosťou nižšou, ako je jeho synchrónna rýchlosť.


Synchrónna rýchlosť elektromotora

Tu je potrebné definovať, čo je synchrónna rýchlosť. Synchrónna rýchlosť je rýchlosť otáčania magnetického poľa v rotačnom stroji a závisí od frekvencie a počtu pólov stroja. Indukčný motor beží vždy pri rýchlosti nižšej ako synchrónne otáčky. Rotujúce magnetické pole , ktoré sa vyrába vo vnútri statora, vytvorí tok v rotore, a teda bude rotor otáčať. Kvôli zaostávaniu prúdu prúdenia v rotore s prúdom toku v statore, rotor nikdy nedosiahne svoju rýchlosť otáčania magnetického poľa, teda synchrónnu rýchlosť.


Typy indukčného elektromotora

V zásade existujú dva typy indukčných elektromotorov . Asynchrónne elektromotory rozdeľujeme podľa vstupného napájania.


Rozdelenie asynchrónnych elektromotorov:
- Jednofázový asynchrónny elektromotor
- Trojfázový asynchrónny elektromotor
- Jednofázový indukčný elektromotor nie je samočinným elektromotorom a trojfázový indukčný elektromotor je samočinným elektromotorom.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Trojfázový asynchrónny elektromotor beží na tri fázy striedavého napájania. Trojfázové indukčné elektromotory sa vo veľkej miere používajú v rôznych priemyselných aplikáciách a to pre tieto výhody :

- majú veľmi jednoduchú a robustnú (takmer nerozbitnú) konštrukciu
- sú veľmi spoľahlivé a majú nízke náklady
- majú vysokú účinnosť a dobrý účiník
- požadovaná minimálna údržba
- 3-fázový indukčný motor má samočinný štart a preto nie je potrebný žiadny štartovací motor

Majú tiež určité nevýhody:

- rýchlosť klesá s nárastom zaťaženia, rovnako ako elektromotor s jednosmerným prúdom
- ak sa má rýchlosť meniť, obetujeme jej účinnosť

Jednofázový asynchrónny elektromotor

Jednofázové elektromotory sú veľmi široko používané v domácnostiach, kanceláriách, dielňach atď., keďže napätie dodávané do väčšiny domov a kancelárií je jednofázové. Okrem toho sú jednofázové elektromotory spoľahlivé, lacné, jednoduché a ľahko sa opravujú.