Elektromotory-prevodovky.sk

Elektromotory

Elektromotory 3-fázové

elektromotor 1al

Výkon: 0,09kW-18,5kW
Napätie: 400V

Elektromotory 11kW-400kW

trojfázové elektromotory y3

Výkon: 11kW-400kW
Napätie: 400V, 690V

Elektromotory 1-fázové

jednofázové elektromotory

Výkon: 0,09kW-5,5kW
Napätie: 230V

Elektromotory s brzdou

elektromotory s brzdou

Výkon: 0,09kW-200kW
Napätie: 400V

Elektroprevodovky

Šnekové prevodovky

šnekové elektroprevodovky

Veľkosť WGM: 025-150
Pre elektromotory: 0,09-15kW

Čelné elektroprevodovky

čelné elektroprevodovky

Veľkosť HG: 01-04
Pre elektromotory: 0,09kW-11kW

Elektroprevodovky - priemyselné

elektroprevodovky priemyselné

Elektroprevodovky pre veľké preťaženia
Pre elektromotor: 0,09kW-200kW

Frekvenčné meniče a softštartéry

Vibračné, pílové a iné elektromotory

Iné produkty

Distribúcia VYBO Electric - ideálne riešenie - všetky produkty na jednom mieste

elektromotory vybo distribúcia

Elektromotor

Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb-rotačný pohyb (rotačný elektro motor).

Zobraziť viac

- elektromotor využíva fyzikálny jav elektromagnetizmus

Základným princípom elektromagnetizmu je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi ktorými preteká elektrický prúd, resp. interakcia týchto polí s magnetickým poľom permanentného magnetu.

Z čoho sa skladá elektromotor


Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí - statickej čiže nepohybujúcej sa časti - statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora.

V bežnom rotačnom motore je rotor umiestnený tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vyvíjali krútiaci moment prenášaný na rotor stroja. Tento krútiaci moment potom spôsobí rotáciu rotora, motor sa otáča a tým vykonáva mechanickú prácu.

Väčšina elektrických motorov je skonštruovaná na rotačnom princípe (jednoduchšia konštrukcia), ale existujú aj netočivé elektromotory, tými sa však nezaoberáme.

Aké typy elektromotorov ponúkame


Existuje mnoho typov elektro motorov, avšak najviac používané elektromotory v priemysle sú asynchrónne.

Asynchrónne elektro-motory sa rozdeľujú na:

• Jednofázý elektomotor (230V)
• Trojfázový elektromotor (400V)

- najviac používané sú trojfázové (400V)

Naša spoločnosť sa zaoberá v divízii NN (nízke napätie) výrobou nízkonapäťových elektromotorov všetkých základných typov použivaných v priemysle.

Štandardné asynchrónne elektro-motory trojfázové (400V)

• Štandardný elektromotor
• Štandardný elektromotor (11-375kW, liatinový)
• Jednofázový elektromotor
• Elektromotor s brzdou
• Dvojobrátkový elektromotor
• Elektromotory s prevodovkou
• Vibračný motor
• Pílové elektro motory

Jednofázové elektro-motory (230V) využitie kde nieje privedená trojfázová elektrifikácia (napr. reštaurácie, obytné domy, menšie prevádzky), tieto motory sa používajú v menšom rozsahu.

Výhody elektromotorov


Elektromotor je jednoznačne najefektívnejší pohon, ktorý bol zatiaľ vymyslený. Niektoré naše elektro motory dosahujú efektivity až 97%.

- pre porovnanie štandardný spaľovací motor má účinnosť 35%
- parný stroj 15%

Kde sa elektromotory vyrábajú

Pre výrobu elektromotorov existujú špecializované fabriky, ktoré sa zaoberajú výhradne touto výrobou. Proces výroby elektromotora je veľmi zložitý a zahrňujé veľké know-how. VYBO Electric je priamo výrobcom niektorých typov elektromotorov.
Elektromotory na sklade
Väčšinu štandardných elektromotorov máme neustále na sklade a doručujeme ich často už do 24 hodín od zadania objednávky. Rýchla a jednoduchá online objednávka je dostupná pre štandardné typy. Pre väčšie elektromotory je potrebné si cenovú ponuku vyžiadať. Pri takýchto elektromotoroch je doba dodania individuálna.


Elektroprevodovka

Elektroprevodovka alebo jednoducho prevodovka je mechanické zariadenie, ktoré prenáša energiu z jedného zariadenia do druhého. Používa sa na zmenu otáčok (RPM) alebo výstupného momentu elektromotora. Je tiež známa ako redukčná elektroprevodovka pretože slúži na redukciu rýchlosti.

Zobraziť viac

Využitie elektroprevodovky

Elektroprevodovka má využitie v širokom spektre priemyselných odvetví. Elektroprevodovky mozno využiť na množstvo aplikácii. Napríklad sa používa na prenos energie v ťažkom priemysle. Elektro-prevodovky sa tiež využívajú na riadenie pohybu a manipuláciu v aplikáciach dynamického pohybu.

Všetky typy elektroprevodoviek fungujú veľmi podobne. Elektroprevodovka poskytuje spoľahlivý prenos výkonu, pretože si môžeme vypočítať pomer otáčok prevodovky nastavením relatívneho počtu zubov.

Rozdelenie elektroprevodoviek

Na základe tvaru, štruktúry a aplikácie je možné typy prevodoviek zaradiť do mnohých kategórií:

• pravouhlé elektroprevodovky
• šnekové elektroprevodovky
• motorové elektro-prevodovky
• mini elektro-prevodovky
• planetové elektro-prevodovky
• elektro-prevodovka s paralelným hriadeľom
• servo elektro-prevodovky
• elektro-prevodovka s vysokým krútiacim momentom
• harmonická prevodovka
• prevodovka sústruhu
• ozubená prevodovka
• priemyselná ekektro-prevodovka
• inline prevodovka
• elekroprevodovka s dvojitou redukciou
• elekroprevodovka s dutým hriadeľom
• kužeľová elekroprevodovka
• elektroprevodovka so šikmým prevodom

Rozdelenie podľa ozubeného kolesa elektroprevodovky

Keďže ozubené kolesá sú jadrom všetkých typov prevodoviek, môžeme prevodovky rozdeliť aj podľa typov ozubených kolies.

Typy ozubených kolies:
• šnekové koleso
• čelné ozubené koleso
• kužeľové koleso
• špirálové ozubené koleso
• planetové koleso
• špirálové kužeľové koleso

Existuje niekoľko hlavných elektroprevodoviek:

šnekové prevodovky
• planétovej prevodovky
• 90 stupňové prevodovky
• prevodovky otočného pohonu
• prevodovky skrutkových zdvihákov (skrutkový / šnekový prevod s hriadeľom)

Výhody elektroprevodoviek
V skratke na základe prevodového pomeru prevodovky, rýchlosti, požiadaviek na mazanie, spoľahlivosti, nákladov a účinnosti prevodovky majú rôzne typy prevodoviek jedinečné výhody a nevýhody.

Ako vybrať správnu prevodovku:

• Majte na mysli rôzne konštrukčné a dynamické parametre elektroprevodovky, ako je veľkosť, kvalita, výkon, rýchlosť, účinnosť, prevodový pomer a charakteristiky zaťaženia.
• Skontrolujte špecifikácie výkonu elektroprvodoviek, ako sú spoľahlivosť, životnosť, hluk, vibrácie, teplota a presnosť prenosu.
• Venujte veľkú pozornosť výberu materiálu elekektroprevodovky, technológii elektroprevodoviek a všeobecnej zameniteľnosti.
• Uistite sa, že si vyberiete produkty s nízkymi nákladmi, ale s vysokou účinnosťou, presnosťou a spoľahlivosťou.


Frekvenčný menič

Frekvenčný menič je zariadenie, ktoré prijíma vstupnú frekvenciu, normálne 50 alebo 60 Hz a prevádza ju na výstupnú frekvenciu až 400 Hz. Existujú rôzne druhy napájania frekvenčných meničov, konkrétne: rotačné frekvenčné meniče a polovodičové frekvenčné meniče. Rotačný menič frekvencie využíva elektrickú energiu na pohon motora. Frekvenčné meniče v pevnej fáze prijímajú striedavý prúd (AC) a konvertujú ho na jednosmerný prúd (DC).

Zobraziť viac

Účel frekvenčných meničov pre komerčné využitie

Štandardné napätie v priemysle je striedavý prúd (AC). AC označuje počet cyklov za sekundu ('hertz' alebo Hz), že výkon kolíše, pozitívny a negatívny, okolo neutrálneho vzťažného bodu.

Všetky typy elektroprevodoviek fungujú veľmi podobne. Elektroprevodovka poskytuje spoľahlivý prenos výkonu, pretože si môžeme vypočítať pomer otáčok prevodovky nastavením relatívneho počtu zubov.

Vo svete existujú dva štandardy:

• 50 Hz (hertzov)
• 60 Hz (hertzov)

50 Hz prevláda v Európe, Ázii a Afrike, zatiaľ čo 60 Hz je štandardom vo väčšine Severnej Ameriky a niektorých náhodných krajinách (Brazília, Saudská Arábia, Južná Kórea) po celom svete.

Neexistuje inherentná výhoda jednej frekvencie nad inou frekvenciou. Môžu však existovať značné nevýhody. Problémy nastanú, keď je zaťaženie, ktoré je napájané, citlivé na vstupnú frekvenciu. Elektromotory sa napríklad otáčajú pri násobku výkonovej frekvencie. Elektromotor s frekvenciou 60 Hz sa bude otáčať pri 1800 alebo 3600 ot / min. Ak je však použitá frekvencia 50 Hz, RPM je 1500 alebo 3000 ot / min. Stroje majú tendenciu byť citlivé na rýchlosť, takže frekvencia na ich prevádzku musí zodpovedať plánovanému RPM. Typický kus európskeho strojového zariadenia teda potrebuje 50 Hz vstup, a ak beží v Spojených štátoch, je potrebný konvertor 60 až 50 Hz na konverziu dostupného výkonu 60 Hz na 50 Hz. To isté platí aj pre konverziu výkonu 50 Hz na 60 Hz.

Spoločnosť VYBOELECTRIC a.s. vám ponúka širokú škálu frekvenčných meničov.

Frekvenčné meniče a zákony fyziky

Na rozdiel od konverzie napätia, ktorá vyžaduje iba pasívny transformátor, musí menič frekvencie úplne prerobiť výkon, aby sa zmenila frekvencia. V rotačnom meniči sa privádzaná elektrická energia premieňa na mechanický výkon v hnacom motore. Táto rotačná sila potom napája generátor, v ktorom sa energia otáčania mení na elektrický výstup. To si vyžaduje veľa pohyblivých častí, veľa hardvéru, veľa nákladov.

Frekvenčný menič - princíp fungovania
Podobným spôsobom konvertuje frekvenčný menič v pevnej fáze prichádzajúci striedavý prúd do jednosmerného prúdu pomocou usmerňovača. Jednosmerná energia sa potom prevedie na striedavý prúd pomocou meniča.

Jednou z pozitívnych vedľajších výhod každého typu frekvenčného meniča je, že akákoľvek požadovaná konverzia napätia nastane „bezplatne“ ako súčasť procesu frekvenčnej konverzie.
Frekvenčné meniče za najlepšie ceny, online cenník
Cenník frekvenčných meničov je dostupný online. Jednotlivé ceny sú uvedené pri konkrétnych výkonových typoch. Väčšinu si môžete jednoducho objednať online za najlepšie ceny na trhu. Pri väčších meničoch frekvencie je potrebné si cenu vyžiadať. Kontaktné údaje nájdete v hlavičke nášho eshopu.