Jednosmerné elektromotory na DC napätie – priemyselné

Cenovú ponuku si môžete vyžiadať emailom na predaj@vyboelectric.eu

jednosmerné elektromotory vybo gears

Kategória:

Jednosmerné elektromotory na DC napätie – priemyselné. Jednosmerné motory máme v mnohých prevedeniach a výkonových typoch na sklade. V prípade špecifických požiadaviek vieme dodať elektromotor na mieru upravený požiadavkám zákazníka. Všetky motory ponúkame za výhodné ceny. Zárukou kvality je samotná značka VYBO Electric.

Jednosmerný elektrický motor

Jednosmerný elektrický motor skladom. Vďaka veľkému skladu motorov, ktorý patrí medzi jeden z najväčších na trhu, vieme dodávať elektromotory expresne rýchlo. Okrem jednosmerných elektromotorov tam nájdete aj iné druhy, ako sú štandardné trojfázové motory, menšie jednofázové elektromotory či napríklad krúžkové motory. Okrem toho máme v ponuke množstvo prevodoviek a frekvenčných meničov. Vyskladáme vám pohon na mieru.

Jednosmerný motor

Jednosmerné motory alebo modulové DC motory sú osvedčené v kombinácii so statickými meničmi ako pohony s premenlivou rýchlosťou v takmer všetkých odvetviach priemyslu. To zabezpečuje konkurencieschopnosť a efektívnosť – medzinárodne. Naše DC motory sú optimálnym riešením, bez ohľadu na ich využitie.

Napríklad:
• Vo výťahoch a lanovkách
• Vo valcovniach
• Pre zdvíhacie zariadenia
• V textilnom a umelohmotnom priemysle
• V polygrafickom priemysle
• V základných priemyselných odvetviach

DC motory sa vyznačujú nasledovne:

• Vynikajúca statická a dynamická odozva
• Ich široký rozsah s vysokou presnosťou ovládania
• Vysoká účinnosť celého pohonu.

Motory jednosmerného prúdu sú aj naďalej vysoko kvalitnou alternatívou k trojfázovým motorom.
Spolu s meničmi pohonov vytvárajú optimálne premenné pohony pre mnohé odvetvia priemyslu, v ktorých existuje dopyt po cenovo výhodných technológiách a vysokej dostupnosti.

Jednosmerné elektromotory – predaj

Predaj jednosmerných elektromotorov s rýchlym dodaním. Medzi ich prednosti patrí:
• Vysoká hustota výkonu s malými rozmermi motora
• Vysoké tepelné rezervy pre nepretržitú prevádzku a preťaženie vďaka izolačnému systému DURIGNIT 2000®
• Minimálne straty vďaka vynikajúcej účinnosti
• Vysoká kvalita plynulého chodu a vibrácií
• Nízke hodnoty hluku
• Vysoká mechanická tuhosť
• Nízka hmotnosť
• Dlhá životnosť kefy vďaka optimalizovanému komutačnému systému
• Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť vďaka mnohým diagnostickým funkciám pri napájaní z meničov pohonu SIMOREG.

Jednosmerné motory na sklade – cenník

Jednosmerné motory držíme neustále na sklade. Cenník je dostupný na vyžiadanie. Motory s jednosmerným prúdom až do veľkosti 280 sú nekompenzované. Od veľkosti 355 sú motory vybavené kompenzáciou vinutia. Pri konštantnom krútiacom momente sú motory 1GH, 1GG, 1HQ a 1HS schopné pomocou armatúry zastaviť až na 10 otáčok za minútu.

Magnetický obvod, rýchlosť zmeny prúdu

Motory majú plne laminovaný magnetický obvod a sú preto vhodné na napájanie z meničov. V prípade dynamických procesov je prípustná rýchlosť zmeny prúdu až do 250 IN/s.

Rotory

Vrstvy laminovaného rotora majú skosené drážky na minimalizáciu hluku a krútiaceho momentu. Rotory sú dynamicky vyvážené.

Uhlíkové kefy, komutácia

Prakticky beziskrová komutácia pri napájaní z meničov pohonu je výsledkom optimálnej konštrukcie motora, dokonca aj v rozsahu preťaženia. To má za následok extrémne dlhú životnosť kefy. Jej opotrebovanie závisí v podstate od prevádzkových a okolitých podmienok jednosmerného motora, preto aby sa dosiahla dlhá životnosť kefy, je treba brať ohľad na nasledovné veci:
• Relatívna vlhkosť vzduchu 10 až 50%
• Efektívne zaťaženie> 50% ⋅ IN
• Teplota chladiaceho vzduchu> 10 ° C
Môže sa využívať na kritické aplikácie, ak je vyrobená zo správnych materiálov.

Napájanie, pripojenie frekvenčného meniča a napätie kotvy

Menovité napätia uvedené vo výberových tabuľkách sú menovité napätia podľa DIN 40 030. Menovité hodnoty priradené ku každému z týchto menovitých napätí sú platné len v kombinácii so špecifikovaným pripojením meniča a napájacím napätím. Indukcie špecifikované v tabuľkách „Výberové a objednávacie údaje“ platia pre 300 Hz s trojfázovými premosťovacími obvodmi a frekvenciou vedenia 50 Hz, ktorá je všeobecne uvedená na typovom štítku.

Kondenzácie

Ak hrozí riziko kondenzácie, na motory môže byť namontovaný antikondenzačný ohrev. Napájacie napätie je 115 V a 230 V.

Možnosť preťaženia

Preťaženie motorov je možné podľa nasledujúcej tabuľky. V prípade častého preťaženia sa predpokladá, že efektívne zaťaženie motora neprekročí menovité zaťaženie.

dc elektromotory tabuľka

DC elektro motor – prevádzkové podmienky

Motory sú navrhnuté pre nasledovné prevádzkové podmienky:
• Nadmorská výška lokality ≤ 1000 m (> 1000 m, viď priľahlé charakteristiky)
• Teplota chladiaceho vzduchu do 40 ° C (> 40 ° C, viď priľahlé charakteristiky)
• Chladiaci vzduch nesmie obsahovať žiadne cudzie telesá ani agresívne komponenty
• Maximálne prípustné úrovne vibrácií z externých zdrojov (viď priloženú tabuľku).

dc elektromotory tabuľka dc elektromotory tabuľka