Jednosmerné elektromotory DC

Kategórie:

Popis

DC motory – pre aké aplikácie?

Modulové DC motory sú osvedčené v kombinácii so statickými meničmi ako pohony s premenlivou rýchlosťou v takmer všetkých odvetviach priemyslu. To zabezpečuje konkurencieschopnosť a efektívnosť – medzinárodne. Naše DC motory sú optimálnym riešením, bez ohľadu na ich využitie.

Napríklad:
• Vo výťahoch a lanovkách
• Vo valcovniach
• Pre zdvíhacie zariadenia
• V textilnom a umelohmotnom priemysle
• V polygrafickom priemysle
• V základných priemyselných odvetviach

DC motory sa vyznačujú nasledovne:

• Vynikajúca statická a dynamická odozva
• Ich široký rozsah s vysokou presnosťou ovládania
• Vysoká účinnosť celého pohonu.

Motory jednosmerného prúdu sú aj naďalej vysoko kvalitnou alternatívou k trojfázovým motorom.
Spolu s meničmi pohonov vytvárajú optimálne premenné pohony pre mnohé odvetvia priemyslu, v ktorých existuje dopyt po cenovo výhodných technológiách a vysokej dostupnosti.

Vynikajúce vlastnosti:

• Vysoká hustota výkonu s malými rozmermi motora
• Vysoké tepelné rezervy pre nepretržitú prevádzku a preťaženie vďaka izolačnému systému DURIGNIT 2000®
• Minimálne straty vďaka vynikajúcej účinnosti
• Vysoká kvalita plynulého chodu a vibrácií
• Nízke hodnoty hluku
• Vysoká mechanická tuhosť
• Nízka hmotnosť
• Dlhá životnosť kefy vďaka optimalizovanému komutačnému systému
• Vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť vďaka mnohým diagnostickým funkciám pri napájaní z meničov pohonu SIMOREG.

Konštrukcia motora

Motory s jednosmerným prúdom až do veľkosti 280 sú nekompenzované. Od veľkosti 355 sú motory vybavené kompenzáciou vinutia. Pri konštantnom krútiacom momente sú motory 1GH, 1GG, 1HQ a 1HS schopné pomocou armatúry zastaviť až na 10 otáčok za minútu.

Magnetický obvod, rýchlosť zmeny prúdu

Motory majú plne laminovaný magnetický obvod a sú preto vhodné na napájanie z meničov. V prípade dynamických procesov je prípustná rýchlosť zmeny prúdu až do 250 IN/s.

Rotory

Vrstvy laminovaného rotora majú skosené drážky na minimalizáciu hluku a krútiaceho momentu. Rotory sú dynamicky vyvážené.

Uhlíkové kefy, komutácia

Prakticky beziskrová komutácia pri napájaní z meničov pohonu je výsledkom optimálnej konštrukcie motora, dokonca aj v rozsahu preťaženia. To má za následok extrémne dlhú životnosť kefy. Jej opotrebovanie závisí v podstate od prevádzkových a okolitých podmienok jednosmerného motora, preto aby sa dosiahla dlhá životnosť kefy, je treba brať ohľad na nasledovné veci:
• Relatívna vlhkosť vzduchu 10 až 50%
• Efektívne zaťaženie> 50% ⋅ IN
• Teplota chladiaceho vzduchu> 10 ° C
Môže sa využívať na kritické aplikácie, ak je vyrobená zo správnych materiálov.

Napájanie, pripojenie frekvenčného meniča a napätie kotvy

Menovité napätia uvedené vo výberových tabuľkách sú menovité napätia podľa DIN 40 030. Menovité hodnoty priradené ku každému z týchto menovitých napätí sú platné len v kombinácii so špecifikovaným pripojením meniča a napájacím napätím. Indukcie špecifikované v tabuľkách “Výberové a objednávacie údaje” platia pre 300 Hz s trojfázovými premosťovacími obvodmi a frekvenciou vedenia 50 Hz, ktorá je všeobecne uvedená na typovom štítku.

DC motor – montážne a prevádzkové podmienky

Kondenzácie

Ak hrozí riziko kondenzácie, na motory môže byť namontovaný antikondenzačný ohrev. Napájacie napätie je 115 V a 230 V.

Možnosť preťaženia

Preťaženie motorov je možné podľa nasledujúcej tabuľky. V prípade častého preťaženia sa predpokladá, že efektívne zaťaženie motora neprekročí menovité zaťaženie.

dc elektromotory tabuľka

DC elektro motor – prevádzkové podmienky

Motory sú navrhnuté pre nasledovné prevádzkové podmienky:
• Nadmorská výška lokality ≤ 1000 m (> 1000 m, viď priľahlé charakteristiky)
• Teplota chladiaceho vzduchu do 40 ° C (> 40 ° C, viď priľahlé charakteristiky)
• Chladiaci vzduch nesmie obsahovať žiadne cudzie telesá ani agresívne komponenty
• Maximálne prípustné úrovne vibrácií z externých zdrojov (viď priloženú tabuľku).

dc elektromotory tabuľka dc elektromotory tabuľka