Elektromotory s brzdou

Ako pracujú elektromechanické brzdy

Zapojenie: Elektromechanické brzdy pracujú prostredníctvom elektrického ovládania, ale mechanicky prenášajú krútiaci moment. Keď je aplikované napätie / prúd, napájaná cievka a vytvára magnetické pole. To zmení cievku na elektromagnet, ktorý vyvíja magnetické čiary toku. Magnetický tok priťahuje kotvu k povrchu brzdy. Kotva a náboj sa montujú normálne na hriadeľ (dodávaný zákazníkom), ktorý sa otáča. Pretože brzdová cievka je namontovaná pevne, brzdová kotva, náboj a hriadeľ sa zastavia v krátkom čase.

Odpojenie: Keď sa z brzdy vyberie prúd / napätie, kotva sa môže otáčať s hriadeľom. Vo väčšine dizajnov pružiny držia armatúru preč od povrchu brzdy, keď sa uvoľňuje energia, čím sa vytvára malá vzduchová medzera.

Cyklovanie: Cyklovanie sa dosahuje zapnutím a vypnutím napätia / prúdu na cievku. Kĺzanie by malo nastať len počas spomaľovania. Keď je brzda zabrzdená, nesmie dôjsť k žiadnemu preklzávaniu.