Softštartér KINETICS 110kW SSZ-110-3

Cenovú ponuku si môžete vyžiadať emailom na predaj@vyboelectric.eu

Softštartér KINETICS 110kW SSZ-110-3 na sklade za výhodnú cenu. Prvotriedne zariadenie vysokej kvality so spoľahlivou prevádzkou. Rýchle dodanie často už do 24 hodín od zadania objednávky. Softštartéry doručujeme po celej republike priamo z nášho skladu (SR).

Výkon motora 110 kW
Menovitý prúd 220 A
Typ SSZ-110-3

Objednávanie
● Užívateľ by mal pri objednávaní informovať dodávateľa o type, špecifikáciách a zaťažení, aby bolo zabezpečené, že to, čo si objednali, je vhodné pre jeho použitie.
● Výrobok série SSZ / SS je vybavený svorkami preklenovacieho (bypass) stýkača.

Kategórií:

Funkcia a vlastnosti softštartéru 110kW

LED softštartér Kinetics série SSZ a SS AC motora je nový typ pokročilého štartovacieho zariadenia medzinárodnej úrovne. Toto zariadenie navrhnuté a vyrobené na báze mikroprocesorovej a výkonovej elektroniky a moderných teórií riadenia. Toto zariadenie môže po spustení asynchrónneho motora účinne obmedziť štartovací prúd. Je široko používané v oblasti navíjacích strojov, čerpadiel, dopravníkov a kompresorov. Je to ideálny produkt pre nahradenie tradičného štartovacieho zariadenia ako je prepínanie medzi zapojením hviezda / trojuholník, zníženie napätia atď.

Funkcia – soft štartér 110kW

◆ Znižuje štartovací prúd motora; znižuje spotrebu elektrickej energie; znižuje investičné náklady;
◆ Znižuje počiatočné napätie; predlžuje životnosť motora a pripojených zariadení;
◆ Plynulý a stabilný štart a jemné zastavenie. Zabraňuje vodným razom;
◆ Poskytuje niekoľko druhov štartovacieho režimu, nastavenie prúdu a napätia v širokom rozmedzí. Môže byť použitý v mnohých podmienkach zaťaženia;
◆ Dokonalá a spoľahlivá ochrana; účinná ochrana motora a súvisiacich zariadení;
◆ Môže byť použitý v režime, v ktorom sa motor často štartuje a zastavuje.

Vlastnosti

◆ Režim štartu: na základe charakteristík zaťaženia môže byť zvolený vhodný štartovací režim. Takto môže byť dosiahnutý najlepší štartovací efekt.
◆ Technická výkonnosť: využívajú sa výkonnejšie mikroprocesory a softvér, takže riadiaci obvod je zjednodušený. Vyššia rýchlosť môže byť dosiahnutá bez nastavovania parametrov obvodu.
◆ Spoľahlivosť: všetky elektronické súčiastky tohto produktu sú prísne vyberané. Okrem toho je hlavná riadiaca doska testovaná v prostredí s vysokou teplotou vyše sedemdesiatdva hodín. Spoľahlivosť tohto produktu je zaručená.
◆ Štruktúra: je použitá modulárna štruktúra a režim pripájania. Softštartér sa jednoducho používa a integruje do systému.
◆ Viacnásobná ochrana: ak je použitý jediný výrobok, nepridáva sa ochranný obvod motora, pretože tento softštartér má niekoľko ochranných funkcií (nadprúd, preťaženie, fázová porucha, prehriatie atď.). Obvody môžu byť zjednodušené a môžu byť znížené náklady.
◆ Klávesnica: funkcia klávesnice je jednoduchá. Užívateľ môže pomocou tejto klávesnice nastavovať a upravovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrana) podľa rôznych podmienok zaťaženia.
◆ Výstup analógového signálu: 4 – 20 mA analógový výstupný signál.
◆ RS485: komunikácia RS485 (komunikačný protokol MODBUS).
◆ Skutočné nastavenie výkonu: Ak je výkon softštartéra vyšší ako výkon aktuálneho zaťaženia, softštartér sa môže prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu úpravou aktuálneho parametra. Takto budú parametre týkajúce sa štartu, chodu a ochrany správne nastavené.

Typ výrobku a kontrola

Každý softštartér série SS je testovaný. Len softštartér, ktorý prejde testom funkcií a behu, môže byť dodaný. Po dodaní by mal užívateľ skontrolovať zariadenie podľa nižšie uvedených krokov. Ak zistíte nejaký problém, ihneď informujte dodávateľa.
◆ Skontrolujte typový štítok: Skontrolujte katalógové číslo s výrobkami v objednávke. Uistite sa, že zariadenie, ktoré ste dostali, zodpovedá objednanému produktu.
◆ Skontrolujte, či je výrobok nie je poškodený, napr.: uvoľnené vnútorné časti s, deformovaný alebo stlačený kryt, uvoľnené drôty atď.
◆ Certifikát kvality a užívateľská príručka: každá dodávka softštartéru obsahuje certifikát kvality a návod na obsluhu.

softštartér typ

Prostredie a inštalácia

Okolité prostredie je dôležité pre životnosť zariadenia. Preto prosím nainštalujte softštartér podľa podmienok popísaných nižšie.

◆ Prevádzkové podmienky pre štandardné výrobky
Napájanie: z verejnej siete, dieselové agregát.
Trojfázové AC: 400V, 690V alebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz.
(poznámka: napájacie napätie by malo zodpovedať napätiu použitého motore, ak užívateľ požaduje iné napätie, je nutné to uviesť v objednávke).
Motor: Asynchrónny motor a klietky (špeciálne požiadavky uveďte v objednávke).
Frekvencia štartu: maximálne dvadsaťkrát za hodinu pre štandardné produkty (v objednávke uveďte ak sa má motor štartovať častejšie).
Chladenie: prirodzené chladenie vzduchom alebo ventilátorom.
IP krytie: IP20.
Okolité prostredie: ak je nadmorská výška nad 1000 m, používateľ by mal vybrať produkt s vyšším výkonom.
Teplota prostredia: -25 ° C až +40 ° C.
Relatívna vlhkosť: ≤95% (20 ° C 士 5 ° C) nekondenzujúca, bez horľavých, výbušných plynov, bez prachu.
Inštalujte v uzavretom priestore s dobrým vetraním.
Vibrácie menšie ako 0,5 g.
Konštrukcia: pre séru SSZ by mal užívateľ inštalovať preklenovací (bypass) stýkač.
Pre produkty série SS je inštalovaný vnútorný preklenovací stýkač.

◆ Špeciálne podmienky
Ak sú potrebné nekonvenčné výrobky za špeciálnych podmienok, uveďte ich v objednávke.

Inštalácia softštartéru 110kW

◆ Poloha a priestor
Výrobok musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 3-1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Preto je údržba jednoduchá.

softštartér inštalácia 1

◆ Inštalácia v rozvádzači
Ak je výrobok inštalovaný v rozvádzači, uistite sa, že je v ňom dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-3. Používateľ môže zvoliť ktorékoľvek z nich.
Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

softštartér inštalácia 2

Princíp činnosti

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača pre napájanie motora. Pozri obrázok 4-1.

princíp činnosti soft štartéru

Podrobný popis parametrov softštartéra 110kW

Štartovací režim Existuje tri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Počiatočné napätie Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy.
Tento parameter indikuje počiatočné výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatočné napätie motora. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento
parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatočné statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybratý režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
Jogg napätie V tomto režime je rozsah parametrov 5-75%.
V režime Jog zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Čas rampy Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená hodnota
je 30 sekúnd.
Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatočný prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Obmedzenie prúdu pri štarte V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 400% Ie. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu.
Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% a 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Doba obmedzenia prúdu Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto hodnota a počiatočný prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde do stavu ochrany.
Start/stop Prúdová ochrana Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% Ie. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž väčšia.
Faktor prúdovej nevyváženosti Tento parameter slúži na funkciu ochrany, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý je väčší pri behu. Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzky zariadenia.
Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu.
Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti:
faktor prúdovej nevyváženosti △I% = (Imax-Imin)/ [( Ia + Ib + Ic )/ 3]
Režim riadenia Pri zmene tohto parametra môže užívateľ ľahko zvoliť klávesnicu, svorkovnicu a počítač. Predvolená hodnota je 1. Je to ovládanie z klávesnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie
je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je z PC. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez PC, ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez PC. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice a cez svorkovnicu a PC.
Poznámka: Ak je nastavená hodnota 3, 6 alebo 7, klávesnica a PC sú zakázané. ak sa používa dvojvodičové vedenie, užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Voľba spustenia SCR Po zopnutí bypasového stýkača ďalšia činnosť sa riadi režimom nastavenia SCR.
1 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
2 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
3 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je zopnutý. Na displeji sa nezobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Predvolená hodnota je 2.
Úroveň preťaženia pri štarte Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každej úrovne je iná. Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15).
Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača. Nie je zvolená.
Prúdova ochrana počas behu Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký. Predvolená hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Voľba režimu zastavenia Existujú dva režimy zastavenia: mäkké zastavenie a voľné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľná zastavenie. Funkcia 2 – soft stop je riadené zastavenie.
Faktor jemného zastavenia Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.
Preťaženie prúdom počas behu Tento parameter zisťuje, či je zapnutá ochrana proti nadprúdu.
1: ON
2: OFF
Prúdová nevyváženosť Tento parameter zisťuje, či je aktívna ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Voľba programovateľného reléového výstupu Určuje, ktorý stav môže vystupovať cez programovateľné relé
0: žiadny
1: štart
2: bypass
3: beh
4: jemný stop (riadený dobeh)
5: chyba>
Komunikačná adresa MODBUS komunikačná adresa: 1~256
Prenosová rýchlosť MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800

Kompletný manuál k softštartéru je dostupný na vyžiadanie

Soft štartér KINETICS 110kW SSZ-110-3 patrí medzi špičku vo svojej kategórii. Ide o precízne spracované zariadenie, ktoré slúži na ovládanie, resp. reguláciu rýchlosti elektromotora. Všetky potrebné technické údaje nájdete v záložke Bližší popis. V záložke Galéria si zas viete pozrieť fotografie a dizajn toho softštartéra. V prípade potreby sme vám kedykoľvek k dispozícii.

Softštartéry 110kW na sklade

Softštartéry 110kW na sklade. Všetky štandardné typy softštartérov máme na sklade a po vašom objednaní ich vieme obratom odoslať. Doručujeme ich po celom Slovensku, Českej republike ale aj do iných krajín. V rámci Slovenska sa nám darí ich dodávať vo veľmi krátkych časoch, čo naši zákazníci veľmi oceňujú. V mnohých prípadoch sa nám darí softštartéry dodávať už do 24 hodín. Rýchlosť dodania však závisí od viacerých faktorov a preto to nevieme garantovať. Pre overenie reálneho dátumu dodania v aktuálnom čase nás prosím kontaktujte.

Softštartér 110kW – cena, cenník

Softštartér 110kW ponúkame za veľmi výhodnú cenu. Náš cenník pravidelne upravujeme aby boli ceny čo najvýhodnejšie pre koncového zákazníka, teda pre vás. Ceny softštartérov uvádzame online v e-shope pri štandardných menších typoch. Pri väčších a silnejších softštartéroch je potrebné si cenu individuálne vyžiadať. Môžete tak urobiť na našich informačných kanáloch, a teda telefonicky alebo e-mailom. Obratom vám v čo najkratšom čase zašleme cenovú ponuku na mieru pre vás.

Soft štartéry v e-shope

V našom e-shope vám ponúkame širokú ponuku soft štartérov rôznych výkonov. Distribuujeme ale taktiež kvantum iného tovaru, ako sú elektromotory, prevodovky, či frekvenčné meniče. Medzi najpredávanejšie produkty patria trojfázové a jednofázové elektromotory, šnekové a čelné prevodovky a frekvenčné meniče viacerých druhov. Ak teda potrebujete, vieme vám pomôcť s kompletným systémom pohonu, stačí nás kontaktovať a poskytneme vám bližšie informácie.

Predaj softštartérov

Predaj softštartérov má u nás dlhoročnú históriu. Naša ponuka je prepracovaná tak, aby obsahovala len tie najkvalitnejšie a najpoužívanejšie typy. Vyberie si tak u nás skutočne každý. Medzi výhody nákupu v našom e-shope patrí napríklad:
– veľmi rýchle dodanie po celej SR
– všetky štandardné typy softštartérov na sklade
– bezplatné poradenstvo s výberom vhodného zariadenia
– takmer polovicu prepravy vám preplatíme my
– široká ponuka nielen softštartérov (ale aj elektromotorov, prevodoviek či frekvenčných meničov)
– fotogaléria pri každom produkte
– obšírny popis pri každom produkte (vrátane technických údajov)

Softštartér KINETICS 110kW SSZ-110-3 – rozmery

rozmerový výkres softštartér

Vonkajšie rozmery (mm) Montážne rozmery (mm) Rozmery pripojovacích svoriek (mm) Hmotnosť (kg)
W1 H1 D W2 H2 D1 D2 d W3 W4 H3 D4 d1
265 500 248 220 475 75 42 φ9 78 35 513 8 φ11 22

softštartér kinetics 110kw SSZ-110-3

softštartér kinetics 110kw SSZ-110-3 na sklade

softštartér kinetics 110kw SSZ-110-3 predaj