Výstupný hriadeľ pre prevodovku WGM025

Cenovú ponuku si môžete vyžiadať emailom na predaj@vyboelectric.eu

výstupné hriadele tabuľka

Hodnota dovoleného radiálneho zaťaženia (N) je uvedená v tabuľkách týkajúcich sa výkonu danej prevodovky. To súvisí so zaťažením v osi hriadeľa a za najnepriaznivejších podmienok aj na uhle aplikácie a smere otáčania. Maximálne prípustné axiálne zaťaženie je 1/5 hodnoty daného radiálneho zaťaženia, ak je použité v kombinácii s radiálnym zaťažením. Tabuľky týkajúce sa výstupných hriadeľov sú stanovené pre maximálnu prípustnú hodnotu. Táto hodnota nesmie byť prekročená, pretože sa vzťahuje k pevnosti daného prípadu. Konkrétne podmienky pre radiálne zaťaženie vyššieho, než je vymedzené v katalógu sa tiež môžu objaviť. V tomto prípade, volajte našu technickú službu a poskytnite podrobnosti o danom použití: smer zaťaženia, smer otáčania hriadeľa, typ služby v prípade dvojitých predlžovacích hriadeľov s radiálnym zaťažením na oboch koncoch, maximálne prípustné radiálne zaťaženie musí byť definované podľa konkrétnych prevádzkových podmienok, v tomto prípade volajte našu technickú podporu.