Pílové elektromotory

Pílové elektromotory – hliníkové

Pílové elektromotory – liatinové

pílové elektromotory skladom

Pílové elektromotory skladom

Ide o elektromotory využívané v priemysle na spracovanie dreva. Medzi ich hlavné výhody patrí útly dizajn, ktorý šetrí priestor a spoľahlivá prevádzka. Disponujú odolnou kostrou vyrobenou z liatiny a sú dodávané so špeciálnymi diskami, pomocou ktorých sa uchytí pílový kotúč. Pílové elektromotory dodávame v týchto základných typoch:

Model Výkon (Kw) Napätie (V) Cena

Pílový elektromotor KRM90LX-2 , P1=5.5 kW,  3x400V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor KRM90LX-4 , P1=4.2 kW,  3x400V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor KRM100L2-4 , P1=8 kW,  3x400V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor KRME90L-2 , P1=3.5 kW,  1x230V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor KRME100L1-4 , P1=3 kW,  1x230V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor AMF63M2 , P1=1,6 kW,  1x230V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor AMF63L2 , P1=2,2 kW,  1x230V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor AF63M2 , P1=2,2 kW,  3x400V …… Cena na vyžiadanie

Pílový elektromotor AF63L2 , P1=3 kW,  3x400V …… Cena na vyžiadanie

 

Mýty o elektromotoroch

Elektromotory sú v priemysle veľmi bežným zariadením a mnohí inžinieri sú dobre oboznámení s ich prevádzkou a fungovaním. Avšak niektorí priemerní spotrebitelia si neuvedomujú, že niektoré veci, ktoré si myslia o elektromotoroch a ich efektívnosti nemusia byť vôbec pravdivé. Pozrite sa na 5 hlavných mýtov o elektromotoroch.

1. Vyššie teploty nemajú veľký vplyv na elektromotory.

Každý správne navrhnutý motor patrí do špecifickej triedy izolácie. Jeho trieda definuje maximálnu prevádzkovú teplotu jeho okolia. Táto hodnota predstavuje prahovú teplotu, ktorú by motor za žiadnych okolností nemal prekročiť. Je známe, že pre každých 18 ° F keď sa táto maximálna hodnota prekročí, životnosť elektromotora sa zníži na polovicu.

2. Časté spúšťanie motora ho nepoškodí.

Ak nie je elektromotor určený na časté uvádzanie do prevádzky, je isté, že jeho časté spúšťanie bude jeho životnosť skracovať. Počiatočný štartovací prúd vytvára extra teplo, ktoré je spravidla rozptýlené počas chodu motora. Ak ale motor medzi štartmi nebeží dostatočne dlho, nestihne sa zbaviť dodatočného tepla a vzniká riziko, že motor prekročí svoju maximálnu prevádzkovú teplotu.

3. Oprava výkonového faktora ušetrí veľa energie.

Korekciou faktora výkonu môže dôjsť k zníženiu spotreby energie, ale len o veľmi malé množstvo. To znamená, že pokiaľ vaše zariadenie nevyhnutne nepotrebuje opravu faktora výkonu, jeho zlepšenie nebude mať vplyv na váš účet za elektrinu. Úsporu energie ovplyvňuje viacero faktorov, vrátane typu a dĺžky vodičov, umiestnenia zariadenia na korekciu faktora výkonu (t.j. bližšie k meraciemu zariadeniu zaťaženia motora), kombinácie elektrických záťaží pripojených k vášmu meraču atď. Je však veľmi neobvyklé, že by úspory elektrickej energie boli vyššie ako 2%, a to ani v extrémnych prípadoch.

4. Vysoko účinné motory vedia ušetriť viac energie ako motory s bežnou účinnosťou.

Prevádzková rýchlosť indukčného motora je v skutočnosti nižšia ako jeho synchrónna rýchlosť. Ak sa rotácia hriadeľa motora zhoduje s frekvenciou striedavého prúdu, otáčanie motora je synchrónne. Jav, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými a synchrónnymi otáčkami nazývame „sklz“. Mnohé motory s vysokou účinnosťou fungujú s menšími sklzmi plného zaťaženia alebo aj pri rýchlostiach mierne vyššími ako porovnateľné motory s normálnou účinnosťou. Pri odstredivých ventilátoroch a čerpadlách sa aj menšie zmeny v otáčkach motora premietajú do významnej zmeny uloženého zaťaženia a ročnej spotreby elektrickej energie.

5. Soft-start zariadenia na veľkých elektromotoroch znižujú poplatky za spotrebu energie.

Soft-štartéry môžu znížiť vaše účty, ale nečakajte žiadne výrazné zníženie poplatkov za elektrinu. Pri štartovaní motora elektrický prúd často dosiahne 5 až 6-násobok bežiaceho prúdu motora s plným zaťažením. Vtedy sa vytvára teplo, nepriateľ motora. Softštartéry zvyšujú napätie, ktoré je aplikované na svorky motora, čo obmedzuje štartovací prúd a tým pádom pomáhajú znižovať množstvo nežiadúceho tepla. Takto softštartéry predlžujú životnosť elektromotora, najmä u motorov, ktoré sú často opakovane zastavované a spúšťané. Týmto sa však poplatky za elektrinu od verejných služieb nijako neovplyvnia. Ak sa na vašom účte meria a účtuje spotreba elektriny , elektromer meria priemerný spotrebovaný kW za každých 15 alebo 30 minút. Naproti tomu soft-štartéry ovplyvňujú výkon motora len v priebehu niekoľkých sekúnd. To znamená, že nižší príkon motora v takomto krátkom čase je veľmi zanedbateľný v porovnaní s časovým obdobím, kedy sa vypočítavajú odberové poplatky.

Comments are closed.